Informace o zpracování osobních údajů

Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“)

Správkyně údajů: Jana Pichlová Šťastná

(dále jen „provozovatel“)

Prohlašujeme, že se při zpracování osobních údajů poskytnutých klientem v souvislosti s objednávkou a nákupem služeb od předmětného provozovatele řídíme Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Zákazník bere na vědomí, že v souladu s výše uvedenými právními předpisy o ochraně osobních údajů (zákon a GDPR) je oprávněn:

  • kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý z účelů zpracování samostatně,
  • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány,
  • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
  • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
  • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasí s jejich výmazem,
  • žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
  • dostat odpověď na svou žádost adresovanou správci bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem,
  • podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00), pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno GDPR.

Zákazník výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel zpracovával jeho osobní údaje poskytnuté v prostřednictvím webových formulářů za účelem zasílání obchodních nabídek a sdělení. Zákazník souhlasí se zpracováním uvedených údajů provozovnami Provozovatele a dalšími zpracovateli pro výše uvedené účely. Zákazník je po prokazatelné identifikaci oprávněn kontrolovat své zpracovávané údaje a opravovat je nebo odvolat svůj souhlas s jejich zpracováváním písemně na uvedené adrese.

Za provozovatele podepsána v.r.

Jana Pichlová Šťastná
majitelka a manažerka
Dante's Bistro